Nikolai A. Timchenko, PhD
Phone: 513-636-0129
Email: nikolai.timchenko@cchmc.org

Leila Valanejad, PhD
Phone: 513-636-3562
Email: leila.valanejad@cchmc.org

Thi Thuy Phuong Nguyen, PhD
Phone: 513-803-8850
Email: thithuyphuong.nguyen@cchmc.org

Kyle Lewis
Phone: 513-803-8850
Email: kyle.lewis2@cchmc.org

Ashley Cast
Phone: 513-803-8850
Email: ashley.cast@cchmc.org

Mary McKay
Phone: 513-803-8850
Email: mary.mckay@cchmc.org

Mary Wright
Phone: 513-803-8850
Email: mary.wright@cchmc.org